Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Cenik paketov

Cenik paketov je prilagojen za običajne potrebe mikro in malih podjetij. Če pripravljeni cenovni paketi pravilno ne odražajo vaših zahtev po obsegu storitev, smo vam pripravili enostaven vprašalnik (gumb PONUDBA), ki vsebinsko zadostuje za pripravo natančne ponudbe naših storitev. Ponudbo boste prejeli še isti dan.
POPOLDANSKI S.P.
normiranec
€35/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno
  (prejeti in izdani računi ter  potni nalogi)
 • paket delno že vključuje izdelavo in oddajo zaključnih poročil (davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun pavšalnih prispevkov zasebnika za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
MIKRO S.P.
nezavezanec za DDV
€45,00/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi ter potni nalogi)
 • paket delno že vključuje izdelavo in oddajo zaključnih poročil (Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida, davčni obračun)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun prispevkov za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
MIKRO družba
nezavezanec za DDV,
1 zaposlen
€50,00/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 10 dokumentov mesečno
  (prejeti in izdani računi ter potni nalogi)
 • paket delno že vključuje izdelavo in oddajo zaključnih poročil (Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun izplačila po poslovodni pogodbi oziroma obračun osebnega dohodka, knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medletni poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
MINI družba
zavezanec za DDV,
1 zaposlen, 15 dokumentov
€65,00/mesečno – v ceni ni zajet DDV

V ceno je vključeno:

 • Knjiženje v glavno knjigo in saldakonte
  do 15 dokumentov mesečno (prejeti in izdani računi ter potni nalogi)
 • paket delno že vključuje izdelavo in oddajo zaključnih poročil (Bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, davčni obračun), knjiženje, poročanje)
 • Knjiženje transakcijskega računa in vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev
 • Obračun izplačila po poslovodni pogodbi ali plače, knjiženje, poročanje
 • Obračun DDV-ja (mesečno ali trimesečno), knjiženje, poročanje
 • Osnovno računovodsko-davčno svetovanje ozr. odgovarjanje na vprašanja preko e-pošte in telefona.
 • Obveščanje o računovodsko davčnih novostih pomembnih za vašo dejavnost
 • Poročila in medletni  poslovni izid na zahtevo
 • Vodenje knjige osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • Pisarniški material in drugi stroški
Cenik paketov 06/11/2016

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave