Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Obroke akontacije in tudi vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo v plačilo na dan 10.4.2020, je potrebno plačati do vključno 9.4.2020

Pomembno opozorilo: Plačilo davčnih obveznosti najkasneje 9. aprila 2020

V petek, 10. 4. 2020, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Nekateri ukrepi bodo na voljo samo zavezancem, ki imajo poravnane vse davčne obveznosti. To pomeni, da morajo biti obroki akontacije in vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo na dan 10. 4. 2020, plačane najkasneje 9. 4. 2020.

Akontaciji za mesec april (plačilo najkasneje do 10.5.) in maj (plačilo najkasneje do 10.6.) bosta po »Mega zakonu« avtomatično oproščeni plačila.

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave