Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Pavšalni prispevki za popoldanski s.p., ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 2020

Prispevki za ZZ višji za 3,9 %, prispevki za PIZ za 4,3 %.

Preglednica pavšalnih prispevkov za leto 2020

Naziv prispevka januar februar marec april do december
Prispevek za PIZ 35,05 35,05 35,05 36,56
Skupaj ZZ 36,92 36,92 36,92 36,92
SKUPAJ PIZ in ZZ 71,97 71,97 71,97 73,48

Rok za plačilo prispevkov: do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. do 20. aprila  za marec).

Znesek za PIZ je potrebno  nakazati na račun številka SI56011008882000003, sklic SI19  vaša davčna številka -44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

Znesek je potrebno  nakazati na račun številka SI56011008883000073, sklic SI19  vaša davčna številka -45004.

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave