Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Prvi paket interventnih ukrepov za pomoč v gospodarstvu in prebivalstvu – COVID-19 / Korona zakon

Po ZDR-1 interventni ukrepi pri obračunu plač se bodo začeli uporabljati od 28.3.2020 dalje, kar pomeni, da za obdobje 16.3. do 28.3. ne bo veljal !

To naj bi tudi pomenilo, da za mesec marec sofinanciranja države skoraj ne bo.

Predvideva se tudi, da bo za nadomestilo  plače delavcev, ki so na čakanju doma potrebno najprej plačati davke in prispevke potem pa naknadno oddati vlogo za refundacijo pri Zavodu za zaposlovanje, ki izda odločbo v primeru da vlogi odobri.

Novi Korona zakon bo v celoti nadomesti Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bi naj začel veljati 28. marca 2020.
Konkretno besedilo zakona je sicer še v pripravi; sprejet pa naj bi bil po zelo skrajšanem postopku, predvidoma v naslednjem tednu. Vsi ukrepi, ki jih zakon predvideva, bodo pričeli veljati po uveljavitvi zakona in bodo veljali dva meseca – to je do 31. maja 2020, z možnostjo podaljšanja.


Predsednik vlade je pozval vse delodajalce in ostale, ki se zaradi posledic epidemije odločajo o sprejemanju ukrepov čakanja na delo, odpuščanja zaposlenih ali zapiranja podjetij oz. dejavnosti, da z ukrepi počakajo do sprejetja zakona in izkoristijo možnosti, ki jih bo za rešitve gospodarstva predvidela vlada.  


Predvideni ključni ukrepi bodo:

  • nova ureditev sofinanciranja delavcev na čakanju in njihovih prispevkov za obdobje dveh mesecev, do 31. maja (z možnostjo podaljšanja). V tem času bo prispevke zaposlenih na čakanju krila država, pravice zavarovancev ostajajo;
  • nadomestila za pokojninsko blagajno delavcev, ki delajo, krije zdravstvena zavarovalnica in ne več delodajalec;
  • status delavcev, ki na delo ne morejo zaradi višje sile (zaradi varstva otrok ali nezmožnosti prihoda na delo) se bo izenačil s statusom delavcev na čakanju;
  • vzpostavitev sistem dodatkov za nevarno delo in dodatne obremenitve za izpostavljene delavce v razponu od 10 do 200 % plače;
  • delavcem, ki bodo izgubili delo, pripada nadomestilo za brezposelnost takoj naslednji mesec, konkretna upravičenost se bo ugotavljala kasneje;
  • samozaposleni bodo preko elektronske aplikacije morali razglasiti prizadetost zaradi krize. Na tej podlagi bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % minimalne plače. Prispevke bo za to obdobje poravnala država;
  • za ohranjanje likvidnosti družb se bo vzpostavila garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij;
  • zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem se skrajšajo na osem dni.

”Mega paket ” – drugi sklop interventne zakonodaje se še pripravlja in je še ni !   Točnih informacij torej še ni !

Glede na to, da zakon še ni sprejet in da se ga ne da sprejeti za nazaj, skoraj zagotovo ne bo veljal za mesec Marec, temveč samo za April in mesec Maj !

(na primer – odpis prispevkov za samozaposlene ne velja za Marec – lahko pa boste oddali vlogo za odlog za plačila kot predvideva  prvi sklop interventnega zakona)

COVID-19 Koronavirus

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave