Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Vloga za povračilo nadomestila plače (od 11.4.2020) zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

10. aprila 2020, je v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

Veljati začne naslednji dan po objavi. To pomeni, da bodo od 11. aprila 2020, delodajalci lahko elektronsko oddali vlogo na ZRSZ  portalu za delodajalce.

Rok za prijavo povračila nadomestila plače je 8 dni od uveljavitve zakona

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave