Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Izjava po 45. členu ZDDV-1-sedaj daljši rok za predložitev

Izjava po 45. členu ZDDV-1-sedaj daljši rok za predložitev

Do sedaj sta morali obe pravni osebi, ki sta se dogovorili za nakup oziroma prodajo, najem, zakup ali leasing nepremičnine, izjavo po 45. členu ZDDV-1 predložiti najkasneje na datum opravljene dobave, sedaj pa bo to mogoče storiti do konca obdobja za predložitev DDV. Po 15. juliju bo tako na eDavkih omogočena oddaja izjave tudi za tiste dobave, ko je obdavčljivi dogodek nastal po 1. juliju 2016.

Pravni osebi, ki sta se dogovorili za uporabo oziroma koriščenje pravice do izbire za obdavčitev transakcij v zvezi z nepremičninami (izjava po 45. členu ZDDV-1), bosta lahko odslej v skladu s spremenjenim Pravilnikom o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost na eDavke izjavo o koriščenju pravice oddali do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastal obdavčljivi dogodek.

*  Izkoristi se lahko le, če sta kupec in prodajalec oziroma najemnik in najemodajalec nepremičnine oba davčna zavezanca in ima kupec oziroma najemnik pravico do odbitka celotnega DDV. Izjava po 45. členu ZDDV-1 bo upoštevana šele, ko jo bosta predložila tako prodajalec oziroma najemodajalec kot kupec oziroma najemnik preko svojih eDavkov.

Če se izjava po 45. členu ZDDV-1 ne podpiše, opravlja prodajalec oziroma najemodajalec oproščeno dejavnost in zato ne glede na načina določitve zneska odbitnega DDV tega ne bo mogel v celoti odbiti pri poslovanju.

Izjava po 45. clenu ZDDV

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave