Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Izdelava letnega poročila

Izdelava letnega poročila

Podjetje mora, v roku treh mesecev po zaključku poslovnega leta (do 31.3.), pripraviti letna poročila. Ta obsegajo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, ki ju je potrebno javno objaviti prek Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter davčni obračun, ki ga je potrebno oddati na Davčno Upravo Republike Slovenije (DURS). Osnova s katero vam naš računovodski servis  Računovodska točka pripravi hitro izdelavo letnega poročila, je bruto bilanca, narejena na podlagi poslovnih dogodkov podjetja v preteklem letu.
Ponudba, ki jo ponuja naš računovodski servis za izdelavo letnega poročila je primerna za podjetja statusne oblike d.o.o., d.n.o., k.d., s.p. društva in zavodi ter imajo majhen obseg poslovanja.
Cena izdelave letnih poročil znaša od 100,00 do  150,00 €  (do 50 dokumentov letno).
Cena se oblikuje na podlagi obsega dokumentacije, če pa je dokumentacije več in naše delo terja več kot 10 ur, vsako nadaljno uro zaračunamo 30,00 €. DDV ni vključen v ceno.
Obstoječe stranke in dolgoletne partnerje za zaupanje nagrajujemo, saj se zavedamo, da je širitev in rast našega podjetja odvisna prav od vas, zato zagotavljamo popuste ob izdelavi letnih poročil.

 

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave