Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Kdo ne bo več potreboval davčne blagajne

Kdo ne bo več potreboval davčne blagajne

Nepridobitne organizacije in Gasilska društva ter ostala društva , ki niso davčni zavezanci, niso več zavezana k izdaji računov za dobave blaga in storitev, če  vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v tekočem koledarskem letu ne bo presegla oziroma verjetno ne bo presegla 5.000 evrov in če so te dobave opravljene končnim potrošnikom. Kar pomeni da se ukinja obvezna uporaba davčnih blagajn šolam s svojimi šolskimi bazarji, Gasilskim društvom ob srečelovu,….  Račun morajo še vedno izdati, kadar opravijo dobavo blaga ali storitev za davčnega zavezanca.

V primeru da bo organizacija ali društvo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag 5.000 evrov obdavčljivih dobav, pa bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obveznosti izdajanja računov za določene dobave – taka izjema je npr. dobava blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo opravijo osebe, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci, šole, nepridobitne organizacije v zvezi s športom in kulturnimi storitvami). Tovrsten dogodek morajo organizirati  izključno v svojo lastno korist ter priložnostno, pri tem pa ne sme iti za izkrivljanje konkurence.

Tiste nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske, humanitarne ali državljanske narave, prav tako sodijo med omenjene.  Med naštete pa sodijo tudi društva in ostale osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje za izjemo ob vezanosti izdajanja računov in bodo opravljale dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali bodo opravljale dobave v primeru, ko se ne pobira članarina (v primeru rednih ali občasnih aktivnosti društev – npr. prodaja koledarjev gasilskih društev).

davcna blagajna

 

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave