Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Minimalna plača in regres v letu 2017

Od 1.1.2017 dalje znaša minimalna plača za delo s polnim delovnim časom  804,96 evrov bruto, medtem ko je v letu 2016 ta znašala 790,73 evrov bruto.(Uradni list RS, št. 13/10 – Zakon o minimalni plači in Uradni list RS, št. 4/17 – Znesek minimalne plače).

ZDR-1 določa najnižji znesek regresa , ta pa  določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače.

Kar pomeni, da je po novem minimalni znesek regresa za leto 2017: 804,96 € bruto.

Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov: 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec.

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave