Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Olajšave za vzdrževane družinske člane

Olajšave za vzdrževane družinske člane

Ne zamudite rok  5. 2. 2016, do katerega lahko davčni zavezanci (fizične osebe) s posebnim obrazcem zahtevajo upoštevanje davčne olajšave za vzdrževane družinske člane, če te olajšave niso upoštevali že med letom pri svoji redni plači ali če želijo spremeniti njeno upoštevanje glede na stanje, ki so ga uveljavljali med letom. Obrazec lahko najdete na naši povezavi:
Vloga za 2015 – Natisni
V primeru, da se rok zamudi, pa imajo davčni zavezanci še vedno možnost, da to uveljavljajo v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine.

Olajšave za vzdrževane družinske člane – Več o tem:

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini (dediščine, dobitki od iger na srečo …) in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine (otroški dodatek, dodatek za veliko družino, določene pomoči in subvencije …). Rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od svetovnega dohodka; to je od dohodka z virom v in izven Slovenije. Nerezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka z virom v Sloveniji. Kdaj se šteje, da ima dohodek vir v Sloveniji je opredeljeno v Zakonu o dohodnini.
Dohodnino plačujemo:
na podlagi letne odmere, ki od leta 2008 (za odmero 2007) poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine (IID), ki jih zavezanci prejmejo na dom – med letom se plačuje akontacija dohodnine. Tako se obdavčujejo:
  • dohodek iz zaposlitve,
  • dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov),
  • dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti,
  • dohodek iz prenosa premoženjske pravice,
  • drugi dohodki;
cedularno – plačani davek je dokončen in se dohodki ne vštevajo v letno davčno osnovo. Tako se obdavčujejo:
  • dohodek iz dejavnosti (če se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov),
  • dohodek iz kapitala (obresti, dividende, dobiček iz kapitala),
  • dohodek iz oddajanja premoženja v najem.
Dohodnino na letni ravni ugotovi davčni organ z odločbo. V letno davčno osnovo se vštevajo dohodki, od katerih je bila med letom plačana akontacija dohodnine, pri čemer se ta akontacija odšteje od odmerjene dohodnine na letni ravni.
Davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, zavezancem za dohodnino sestavi in odpremi informativni izračun dohodnine (IID), ki se pod določenimi pogoji šteje za odločbo o odmeri dohodnine.
Če zavezancu informativni izračun za dohodnino ni bil vročen, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave