Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Regres za leto 2016

Regres za leto 2016

Regres se šteje za dohodek iz delovnega razmerja od katerega mora delodajalec obračunat in plačat akontacijo dohodnine. Delodajalčevi socialni prispevki od regresa se obračunajo in plačajo v delu, samo ko presega znesek 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca.

V skladu z ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta  , izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, in sicer do 1. julija tekočega leta, razen v primeru nelikvidnosti delodajalca, ko se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi rok najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Če delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve.

V  letu 2016 znaša minimalni regres  790,73 evra bruto. Če delavec dela prek kolektivne pogodbe, ta lahko določa višji minimalni regres.

Regres za leto 2016

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave