Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Spremembe v ZDDV-1 od 1.7.2016 dalje

Spremembe v ZDDV-1 od 1.7.2016 dalje

S 1.7.2016 se spreminja način obračunavanja DDV od uvoza, pripravljeni pa sta tudi dve spremembi Pravilnika (ZDDV-1). Slednji vključujeta tudi izjeme od izdajanja računov, ki veljajo pod določenimi pogoji.

Novela ZDDV-1 l  začne veljati 1.1.2016, velja pa za uvoženo blago, za katero bo obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016.

Novela vsebuje poenostavitev administrativnih obveznosti davčnih zavezancev (poenostavitev postopkov izpolnjevanja davčnih obveznosti), in sicer s poenostavitvijo obračunavanja in načina plačevanja DDV pri uvozu tako, da se DDV pri uvozu blaga s strani davčnega zavezanca v Republiki Sloveniji obračuna preko obračuna DDV oz. na podlagi samoobdavčitve in ne s carinsko deklaracijo kot uvozna dajatev neposredno ob uvozu blaga. Ta ukrep predstavlja prednost za prejemnike blaga, ker jim ni potrebno financirati uvoznega DDV.

Davčni zavezanec DDV od uvoza blaga obračuna in ga hkrati uveljavlja kot odbitek DDV v istem davčnem obračunu (v obrazcu DDV ga izkaže hkrati kot obveznost za plačilo DDV in na drugi strani kot odbitni (vstopni DDV) – nevtralni efekt).

PZDDV-1

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave