Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Zavarovalna osnova za samostojne podjetnike za leto 2016

Višina zneska prispevkov za socialno varnost je odvisna od dobička in že obračunanih prispevkov.

Najnižja in najvišja osnova za plačilo prispevkov pa sta odvisni od višine zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.
Zavarovalna vsota
Zakon o pokojninskem in invalidskem  zavarovanju določa, da najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost v letu 2016 znaša 56 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec in se do leta 2018 vsako leto povečuje za dva odstotka, dokler ne doseže 60 odstotkov. Slednje velja za vse prispevke, razen zdravstvenih, čigar najnižja osnova že sedaj znaša 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.
Tako v letu 2016 najnižja zavarovalna osnova znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače. Povprečna letna plača je v letu 2015 znašala 1.555,89 evrov.
Nanjižja zavarovalna osnova za leto 2016 tako znaša 871,30 evrov (56 % od 1.555,89 evrov). Od tega minimalni prispevki v znesku 341,20 €.
Najvišja zavarovalna osnova za leto 2016 pa znaša 5.445,62 evrov (3,5 x 1.555,89 evrov).
V letu 2016 se je spremenil tudi odstotek za zmanjšanje vsote seštevka dobička in obračunanih prispevkov. Ta po novem znaša 25 odstotkov.
Če je podjetnik registriral s.p. 10. 2. 2016. Podjetnik tako še nima podatkov o dobičku in izračunanih prispevkih, zato na začetku svoje poslovanja plačuje minimalne prispevke, pri čemer mu je prvo leto oproščeno plačevanje polovice prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Zavarovalna osnova za leto 2016 v tem primeru znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače, torej 871,30.
Od 1.7.2013 dalje je ob prvem vpisu v register mogoče uveljavljati delno oprostitev prispevkov PIZ. V prvih 12 mesecih je oprostitev 50%, v naslednjih 12 mesecih 30%.

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Kranjčeva ulica20
1000 Ljubljana

Uporabne povezave