Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2012

Dolžniki so v 7. krogu prijavili svoje obveznosti v znesku  792.106.558,07 evro, pobotanih pa 67.795.586,83 evrov. Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov se je od aprila 2011 zmanjšala za 1 milijardo in 48 milijonov evrov. Poslovni subjekti račune za opravljeno storitev pobota prevzemajo hkrati z rezultati pobota.

Vir novice

Leave a Reply

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave