Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

višina nadomestila za začasno zadržanost z dela iz zdravstvenih razlogov

– 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu
(ves čas),
– 90% za prvih 90 dni (nato pa 100%) za presaditve živega tkiva in organov v korist
druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi zdravnik;
– 80% za prvih 90 dni (nato pa 90%) osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni;
– 80% osnove zaradi nege družinskega člana (ves čas)
– 70% za prvih 90 dni (nato 80%) osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb
izven dela in spremstva, ki ga odredi zdravnik.
Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne imajo pravico do nadomestila v višini 90% za
prve tri mesece (nato 100%) od osnove v vseh primerih, razen v primeru zadržanosti
od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu in nege družinskega člana, ko
nadomestilo znaša 100 % od osnove.
Odločba, s katero se odloči o začasni nezmožnosti za delo, delodajalcu vroči z
navadno vročitvijo, vročitev pa se šteje za opravljeno tretji dan od dneva odpreme.

Leave a Reply

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave