Računovodski servis, računovodstvo, knjigovodstvo, Ljubljana

Novice

MGRT poslal nov predlog sprememb Obrtnega zakona.

Cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona je zagotoviti združenje gospodarskih subjektov v OZS na prostovoljni osnovi oziroma ukinitev dosedanjega obveznega članstva in uvedba prostovoljnega članstva, poenostavitev poslovnega

Več o novici

Rezultati 7. kroga večstranskega pobota v letu 2012

Dolžniki so v 7. krogu prijavili svoje obveznosti v znesku  792.106.558,07 evro, pobotanih pa 67.795.586,83 evrov. Medsebojna zadolženost poslovnih subjektov se je od aprila 2011 zmanjšala za 1 milijardo in

Več o novici

Obvestilo: Objava podatkov in sporočil družb

Ajpes obvešča, da se bodo podatki in sporočila v postopkih statusnih preoblikovanj, ki so jih družbe dolžne objaviti skladno z določbami VI. dela ZGD-1 od 19.7.2012 dalje objavljali na spletni strani AJPES .

Več o novici

DAVKI v letu 2012

Spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – U.l. št. 30/2012, sprejet 17.4.2012 velja od 1.1.2012 dalje. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj znaša 100% vlaganj. Olajšava za

Več o novici

Od 30/03/2012 v gotovini do 420 EUR

Od 30/03/2012 dalje lahko zopet plačujemo račune v gotovini do 420 EUR Več o U.l. št. 24/2012 si lahko preberete na http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012024.pdf. Povzetek U.l. št. 24/2012: odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna

Več o novici

Sedež podjetja

TRGOFON d.o.o.
Uršičev štradon 26
1000 Ljubljana
SI38389401

Naslov pisarne

Računovodska točka
Dimičeva ulica 14
1000 Ljubljana

Uporabne povezave